ÚVOD HISTORIE ODDÍLY ROZVRH GALERIE AKCE NABÍDKY KONTAKT
Úřední hodiny: ČT 16oo-18oo
telefon: (+420) 727 855 709
Podolská 5/90, Praha 4 - Podolí, 147 00

Novinky

Sokol Zápisy na 2. pololetí 2017/2018

Z Á P I S

 do oddílů na 2. pololetí 2017/2018 se uskuteční

 

14. 2. 2018 od 16. 00 – 19. 00 hodin

 (zápis pouze pro stávající členy oddílů PD a RD)

15. 2. 2018 od 16. 00 – 19. 00 hodin

22. 2. 2018 od 16. 00 – 18. 00 hodin

a každý další čtvrtek v úředních hodinách až do 15.3.

 (zápis pro všechny oddíly + doplnění PD, RD)
 

Všichni stávající členové přinesou k zápisu členské průkazy – bez průkazu nelze příspěvky zaplatit.

 

Zápis do všech oddílů končí 15.3. 2018

 

 

Členské příspěvky na kalendářní rok 2018:

200,- Kč   - děti, mládež do 18 let, důchodci nad 65 let

500,- Kč   - dospělí členové

 

Sletové známky

Pro letošní rok jsou povinné členské známky a každý členk ČOS si musí zakoupit sletovou známku v hodnotě 50 kč

 

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme rodiče dětí z oddílů PD, RD, kteří navštěvovali cvičení v minulém pololetí a mají zájem i nadále pokračovat v dalším pololetí, aby přišli k zápisu dne 14.2.2018. V tento den pro ně bude přednostně zajištěno místo v těchto oddílech. V dalších dnech zápisu se budou oddíly již jen doplňovat do dané kapacity.

Z důvodu velkého zájmu o cvičení v oddílech předškolních dětí bude možné dítě ve školním roce 2017/2018 přihlásit na cvičení pouze jeden den v týdnu (pondělí nebo čtvrtek).

                                                                               Výbor TJ

Příloha ke stažení

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Podolí

byla založena v roce 1892 jako součást České obce sokolské (založené 1862). Již v roce 1901 bylo ustaveno Družstvo pro postavení sokolovny, zakoupen pozemek a 28. října 1932 položen základní kámen sokolovny. Slavnostní otevření připadlo také na 28. říjen 1933.

Po obsazení Československa německou okupační mocí byla po r. 1939 i podolská sokolovna zabrána pro německou armádu. Sokol se však stal v roce 1948, zejména po XI.sletu, trnem v oku nové totalitní moci a byl postupně zlikvidován. Po nedobrovolné "přestávce" , která trvala více než čtyřicet let, jsme Tělocvičnou jednotu Sokol Praha - Podolí obnovili v roce 1991. Náš majetek, budova sokolovny s hřištěm, nám byl však vydán až v květnu 1997.

Podolská sokolovna je vlastně už „stará dáma", protože za dva roky jí bude sedmdesát. Vypadá však moderně - a sokolský znak v omítce na fasádě přečkal již dva totalitní režimy.

Jednota má k 31.prosinci 2012 celkem 604 členů a většina z nich chodí cvičit či sportovat. Kromě oddílu všestrannosti zde působí stolní tenisté, turisté a cykloturisté. Velmi čile se má k světu Věrná garda, která si často vyšlápne na vycházky a výlety po Praze a okolí.

Naši cvičitelé:

Naši cvičitelé

Facebook