ÚVOD HISTORIE ODDÍLY ROZVRH GALERIE AKCE NABÍDKY KONTAKT
Úřední hodiny: ČT 16oo-18oo
telefon: (+420) 727 855 709
Podolská 5/90, Praha 4 - Podolí, 147 00

Novinky

Sokol Začátek cvičení

Cvičit začínáme 18.9.2017

Sokol Zápis na 1. pololetí 2017/ 2018

Z Á P I S

 do oddílů na 1. pololetí 2017/2018 se uskuteční

 

 6. 9. 2017 od 16. 00 – 19. 00 hodin

 (zápis pouze pro stávající členy oddílů PD, RD)

7. 9. 2017 od 16. 00 – 18. 00 hodin

14. 9. 2017 od 16. 00 – 18. 00 hodin

21. 9. 2017 od 16. 00 – 18. 00 hodin

12. 10. 2017 od 16. 00 – 18. 00 hodin

 (zápisy v těchto dnech jsou pro všechny oddíly + nové členy)

Všichni stávající členové přinesou k zápisu členské průkazy – bez průkazu nelze příspěvky zaplatit.

 

Členské příspěvky na kalendářní rok 2017:

200,- Kč   - děti, mládež do 18 let, důchodci nad 65 let

500,- Kč   - dospělí členové

 

Zápis do všech oddílů končí 12.10.2017

 

Datum začátku cvičení 18.9.2017

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Z ODDÍLŮ PD A RD

Žádáme rodiče dětí, kteří navštěvovali cvičení v minulém cvičebním roce a mají zájem i nadále pokračovat od září 2017, aby přišli k zápisu dne 6. 9. 2017. V tento den pro ně bude přednostně zajištěno místo v těchto oddílechV dalších dnech zápisu se budou oddíly již jen doplňovat do dané kapacity.

Z důvodu velkého zájmu o cvičení v oddílu PD bude možné dítě ve školním roce 2017/2018 přihlásit na cvičení pouze jeden den v týdnu (pondělí nebo čtvrtek)

 

 

                                                                               Výbor TJ

Příloha ke stažení

Sokol Zrušení úředních hodin

Dne 5. 10. 2017 nebudou probíhat úřední hodiny.

 

Děkujeme za pochopení

Výbor T. J.

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Podolí

byla založena v roce 1892 jako součást České obce sokolské (založené 1862). Již v roce 1901 bylo ustaveno Družstvo pro postavení sokolovny, zakoupen pozemek a 28. října 1932 položen základní kámen sokolovny. Slavnostní otevření připadlo také na 28. říjen 1933.

Po obsazení Československa německou okupační mocí byla po r. 1939 i podolská sokolovna zabrána pro německou armádu. Sokol se však stal v roce 1948, zejména po XI.sletu, trnem v oku nové totalitní moci a byl postupně zlikvidován. Po nedobrovolné "přestávce" , která trvala více než čtyřicet let, jsme Tělocvičnou jednotu Sokol Praha - Podolí obnovili v roce 1991. Náš majetek, budova sokolovny s hřištěm, nám byl však vydán až v květnu 1997.

Podolská sokolovna je vlastně už „stará dáma", protože za dva roky jí bude sedmdesát. Vypadá však moderně - a sokolský znak v omítce na fasádě přečkal již dva totalitní režimy.

Jednota má k 31.prosinci 2012 celkem 604 členů a většina z nich chodí cvičit či sportovat. Kromě oddílu všestrannosti zde působí stolní tenisté, turisté a cykloturisté. Velmi čile se má k světu Věrná garda, která si často vyšlápne na vycházky a výlety po Praze a okolí.

Naši cvičitelé:

Naši cvičitelé

Facebook